مشتری گرامی در این بخش بدون نگرانی از مفقود و یا مخدوش شدن کارت ضمانت تقدیمی، با وارد کردن سریال ده رقمی دستگاه، میتوانید از تاریخ پایان ضمانت کالای خریداری شده، مطلع شوید
. ما در قبال کالای شما متعهد، مسئولیت پذیر و همراهتان هستیم

استعلام تاریخ پایان ضمانت کالا